Katatermometr Hilla 35-38°C

Termometry » Meteorologiczne

Cena:1150.00PLN
Netto:934.96PLN(Vat 23%)

Katatermometr Hilla 35-38°C


Katatermometr Hilla jest termometrem cieczowym przeznaczonym do pomiarów wielkości ochładzania przy średniej temperaturze ciała człowieka (36,5°C). Przyrząd składa się z wąskiej kapilary zakończonej od dołu cylindrycznym zbiorniczkiem. Część górna kapilary jest rozszerzona i tworzy dodatkowy zbiorniczek. Skala termometru jest bardzo uproszczona i posiada jedynie dwie kreski, z których dolna odpowiada 35°C, a górna 38°C.

Dzięki ściśle ustalonym warunkom fizycznym szkła i cieczy katatermometr traci zawsze tą samą ilość ciepła przy ochładzaniu go z 38 do 35°C. Ta ilość przypadająca na 1cm2 powierzchni zbiorniczka oznaczona literą F (mcal/cm2) nosi nazwę stałej przyrządu i podana jest na świadectwie przyrządu. Iloraz z podzielenia stałej F przez średni czas t (z trzech pomiarów) jest wielkością ochładzania H.

Katatermometr wyposażony jest w świadectwo sprawdzenia dopuszczające przyrząd do pomiarów meteorologicznych wystawione przez Laboratorium Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Cena brutto.