RODO

Informacja o Danych Osobowych posiadanych przez powiązane podmioty PHPU TOGO Andrzej Grabarczyk i TOGO s.c. ATT Grabarczyk.

25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Administratorem Państwa danych osobowych są odpowiednio PHPU TOGO Andrzej Grabarczyk (NIP 727-000-61-86) i TOGO s.c. ATT Grabarczyk (NIP 727-277-11-46) z siedzibą pod adresem 940-48 Łódź, ul.Szermiercza 26.

Dbamy o to, aby dane były odpowiednio zabezpieczane poprzez zastosowanie nowoczesnych metod ochrony danych w każdej postaci. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

· dane identyfikacyjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia obrotu handlowego
· dane kontaktowe do osób z którymi prowadzimy uzgodnienia dotyczące współpracy handlowej oraz serwisowej
· dane korespondencyjne w postaci adresów geograficznych i elektronicznych do przekazywania informacji dotyczących naszej współpracy oraz przedmiotów obrotu handlowego
· dokumenty handlowe i zamówienia dotyczące naszej współpracy
· umowy dotyczące naszej współpracy
· korespondencję elektroniczną oraz papierową dotyczącą naszej współpracy

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe:

Dane dotyczące bezpośrednio zamówień ze sklepu internetowego są przechowywane na zabezpieczonych serwerach zewnętrznych przez okres do 6 miesięcy od daty zrealizowania /anulowana zamówienia po czym są kasowane.

Państwa dane osobowe w postaci elektronicznej są przetwarzane w naszym odpowiednio zabezpieczonym systemie IT co gwarantuje pełną ochronę przed niekontrolowanych dostępem nieupoważnionych osób lub innych systemów. Dokumenty papierowe zawierające Państwa dane osobowe są przechowywane w sposób gwarantujący kontrolę dostępu do dokumentów. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnej postaci jest realizowane tylko przez osoby upoważnione u nas do dostępu do baz danych.

Cel i okres przechowywania Państwa danych osobowych w naszym systemie:

Dane osobowe przetwarzane będą w celach prawidłowego świadczenia usług określonych w umowach które z Państwem zawarliśmy oraz w celu prowadzenia z Państwem zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa obrotu handlowego.

Dane osobowe będą przechowywane w okresie prowadzonej współpracy na podstawie podpisanych z Państwem umów i w okresach wymaganych przez obowiązujące prawo gospodarcze i podatkowe (dane są u nas niszczone po upływie 6-ciu lat od ostatniej transakcji z Państwem).


Pouczenie o prawach:

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania lub usunięcia z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa gospodarczego i podatkowego. Wszelkie prośby w tym zakresie prosimy kierować na adres rodo@manometry.net , telefon +48 42 68 643 15 lub korespondencyjnie na adres(y):

TOGO Andrzej Grabarczyk / TOGO s.c. ATT Grabarczyk
ul. Szermiercza 26
94-048 Łódź